Særlige ydelser

Vi behandler i mindre omfang med akupunktur og laser mod egenbetaling. Vi har tilbud om Ultralydsscanning
Vi tilbyder endvidere Sygdomsforebyggende undersøgelse - mod egenbetaling - med udfærdigelse helbredsattest og anbefalinger til sygdomsforebyggende tiltag.